2016-10-21

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”

90-924 Łódź, Al. Politechniki 10

tel.: (+48) 42 631-20-15, 42 631-24-79

fax: (+48) 42 631-20-28

e-mail: acsd@info.p.lodz.pl

www: http://www.zatokasportu.pl/

 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223

tel.: (+48) 42 631-20-59

fax: (+48) 42 631-29-39

e-mail: sekret@lib.p.lodz.pl

www: http://bg.p.lodz.pl

 

Centrum E-Learningu Politechniki

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223

tel.: (+48) 42 631-28-06

e-mail: cel@adm.p.lodz.pl

 

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, Al. Politechniki 12

tel.: (+48) 42 631-28-10, 42 631-28-34

e-mail: s-2@adm.p.lodz.pl

www: http://cj.p.lodz.pl/

 

Centrum Multimedialne Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

tel.: (+48) 42 638-37-20

e-mail: office@cm.p.lodz.pl

www: http://www.cm.p.lodz.pl

 

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

90-924 Łódź, Al. Politechniki 11

tel.: (+48) 42 631-36-14, 42 631-36-19

e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl

www: http://cmf.p.lodz.pl/

 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223

tel.: (+48) 42 631-38-03

fax: (+48) 42 631-38-01

e-mail: cpp@adm.p.lodz.pl

www: http://www.inpap.p.lodz.pl

 

Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, Al. Politechniki 11

tel.: (+48) 42 631-28-21, 42 631-28-65

fax: (+48) 42 631-28-66

e-mail: s-3@adm.p.lodz.pl

www: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/aktualnosci-centrumsportu

 

Centrum Technologii Informatycznych

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215

tel.: (+48) 42 631-24-40, 42 631-27-17

fax: (+48) 42 636-64-61

e-mail: cti@adm.p.lodz.pl

www: http://www.cti.p.lodz.pl

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Żwirki 36

tel.: (+48) 42 638-38-00

fax: (+48) 42 631-32-49

e-mail: cwm@adm.p.lodz.pl

www: www.cwm.p.lodz.pl

 

Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, Al. Politechniki 3a

tel.: (+48) 42 631-20-98; 42 631-20-41

fax: (+48) 42 631-27-39

e-mail: rik@p.lodz.pl

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48) 42 631-28-55
e-mail: isd@adm.p.lodz.pl

 

 

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

90-924 Łódź,  Al. Politechniki 6

tel.: (+48) 42 631-35-04

e-mail: kol.gosp.przestrz@adm.p.lodz.pl

 

Kolegium Logistyki

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215

tel.: (+48) 42 631-39-62

e-mail: kol.logistyki@adm.p.lodz.pl

 

Kolegium Towaroznawstwa

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

tel.: (+48) 42 631-33-01, 42 631-33-17

e-mail: towaroznawstwo@info.p.lodz.pl

www: http://www.towaroznawstwo.p.lodz.pl

 

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223

tel.: (+48) 42 631-28-09

e-mail: lud@p.lodz.pl

www: https://www.p.lodz.pl/pl/lud

 

Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48) 42 631-31-99
e-mail: icri-biom@adm.p.lodz.pl
www: http://icri-biom.p.lodz.pl

 

 

Muzeum Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48) 42 631-20-76
e-mail: malgorzata.wilbik@p.lodz.pl

 

 

Osiedle Akademickie

90-924 Łódź, Al. Politechniki 3a
tel.: (+48) 42 631-20-19; 42 631-20-27
fax: (+48) 42 631-29-45
e-mail: office.so@adm.p.lodz.pl

 

 

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel.: (+48) 42 638-35-00
e-mail: uci@adm.p.lodz.pl

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, Al. Politechniki 12

tel.: (+48) 42 631-20-30

e-mail: utw@adm.p.lodz.pl

www: https://www.p.lodz.pl/pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-politechniki-lodzkiej

 

 

Centrum Kompetencji 5G Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 10/12
tel.: (+48 42) 631-20-01, 631-20-02
fax: (+48 42) 631-30-09

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się