2019-11-29

Dyscyplina nauki chemiczne

   2019

 

  • dr inż. ANDRZEJ OLCZAK

 

  • dr inż. JUSTYNA FRĄCZYK

 

  • dr MIGUEL-ÁNGEL GÓMEZ-GARCÍA

 

  • dr inż. ANNA ALBRECHT

 

  • dr inż. ANNA MARZEC
  • dr inż. MAŁGORZATA ANITA BRYSZEWSKA

 

  • dr inż. MAURYCY MAREK DAROCH
  • dr inż. ANNA KOZIRÓG
  • dr inż. OLGA MARTA MARCHUT-MIKOŁAJCZYK
  • dr inż. MIROSŁAWA HALINA SZCZĘSNA-ANTCZAK

 

 

Załączniki

  wniosek osoby ubieg...EJ OLCZAK.pdf 541,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...EJ OLCZAK.pdf 532,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_ANDRZEJ OLCZAK.pdf 3,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_ANDRZEJ OLCZAK.pdf 3,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_ANDRZEJ OLCZAK.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...EJ OLCZAK.pdf 272,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg... FRĄCZYK.pdf 388,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład... FRĄCZYK.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_JUSTYNA FRĄCZYK.pdf 309,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_JUSTYNA FRĄCZYK.pdf 871,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_JUSTYNA FRĄCZYK.pdf 200,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp... FRĄCZYK.pdf 270,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg...EZ-GARCIA.pdf 372,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...EZ-GARCIA.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_MIGUEL-A...EZ-GARCIA.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_MIGUEL-A...EZ-GARCIA.pdf 2,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_MIGUEL-A...EZ-GARCIA.pdf 2,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...EZ-GARCIA.pdf 275,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg... ALBRECHT.pdf 144,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład... ALBRECHT.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_ANNA ALBRECHT.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_ANNA ALBRECHT.pdf 3,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_ANNA ALBRECHT.pdf 610,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp... ALBRECHT.pdf 264,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg...NA MARZEC.pdf 453,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...NA MARZEC.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_ANNA MARZEC.pdf 2,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_ANNA MARZEC.pdf 3,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_ANNA MARZEC.pdf 5,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...NA MARZEC.pdf 272,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg...RYSZEWSKA.pdf 86,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...RYSZEWSKA.pdf 2,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_MAŁGORZ...RYSZEWSKA.pdf 3,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_MAŁGORZ...RYSZEWSKA.pdf 535,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_MAŁGORZ...RYSZEWSKA.pdf 9,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...RYSZEWSKA.pdf 455,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg...EK DAROCH.pdf 125,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...EK DAROCH.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_MAURYCY ...EK DAROCH.pdf 402,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_MAURYCY ...EK DAROCH.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_MAURYCY ...EK DAROCH.pdf 3,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...EK DAROCH.pdf 258,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg... KOZIRÓG.pdf 103,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład... KOZIRÓG.pdf 313,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_ANNA KOZIRÓG.pdf 225,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_ANNA KOZIRÓG.pdf 3,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_ANNA KOZIRÓG.pdf 751,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp... KOZIRÓG.pdf 470,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg...OŁAJCZYK.pdf 3,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...OŁAJCZYK.pdf 3,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_OLGA MAR...OŁAJCZYK.pdf 117,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_OLGA MAR...OŁAJCZYK.pdf 517,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_OLGA MAR...OŁAJCZYK.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...OŁAJCZYK.pdf 451,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg...A-ANTCZAK.pdf 195,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...A-ANTCZAK.pdf 2,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_MIROSŁA...A-ANTCZAK.pdf 324,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_MIROSŁA...A-ANTCZAK.pdf 436,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_MIROSŁA...A-ANTCZAK.pdf 5,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...A-ANTCZAK.pdf 260,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się